Posiadamy serwis techniczny wyposażony w mobilne warsztaty naprawcze, dzięki czemu czas usunięcia ewentualnych usterek skróciliśmy do minimum. Nasi serwisanci posiadają uprawnienia do obsługi i konserwacji podestów ruchomych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy komorę do piaskowania i komorę lakierniczą które umożliwiają remonty generalne maszyn.


Nasz dział techniczny:

  • telefonicznie rozwiąże wszelkie problemy związane z obsługą maszyn.
  • natychmiast po zgłoszeniu problemu ustali termin wizyty serwisanta, który usunie usterkę.
  • przygotuje Twoje maszyny do uzyskania pozytywnych opinii UDT.